Sint-Truiden

gemeente in Limburg, België


Sint-Truiden is een stad in het zuidwesten van de provincie Limburg, in de regio Haspengouw, in het gewest Vlaanderen, in België. Sint-Truiden is een toeristisch centrum op de grens van droog en vochtig Haspengouw. Het is een historisch handelscentrum en een belangrijke agrarische stad met het accent op de fruitteelt.

 
Grote Markt Sint-Truiden: links Stadhuis, rechts Onze-Lieve-Vrouwekerk

Geschiedenis

bewerken

Er zijn weinig steden waarvan het ontstaan en de vroege ontwikkeling zo goed kan gevolgd worden als Sint-Truiden. De naam zelf verraadt de oorsprong. Sint-Truiden dat is Trudo, de Frankische edelman die rond 650 een kerk en klooster bouwde op een kleine verhevenheid naar het noorden toe, waar de Cicindria aan de linkerzijde door een breed dal vloeide. De kleine gemeenschap werd een welvarende abdij die tot het einde van de achttiende eeuw wel en wee van de stad zou meemaken.

Rond de abdij is al snel een nederzetting gegroeid, maar een echte stroomversnelling kwam er in de elfde eeuw. De bedevaarten naar het graf van Sint-Trudo brachten niet alleen rijkdom voor de abdij maar ook welvaart voor de velen die buiten de landbouw werk zochten.

In die periode bouwde abt Adelardus zijn grote abdijkerk. De toren en de overblijfselen van de crypte geven nog een beeld van de honderd meter lange kerk. De abdijgebouwen blijven getuigen van de kracht en de uitstraling van Trudo's stichting. Adelardus (ver)bouwde de Onze-Lieve-Vrouwekerk en bouwde ook de Sint-Gangulfuskerk. Onder dezelfde abt - de abt was medeheer naast de bisschop van Metz - werd Sint-Truiden omgord met een aarden wal, een houten palissade en versterkte toegangspoorten. Terecht omschrijven officiële documenten uit die tijd Sint-Truiden als oppidum, versterkte stad. De nederzetting bij de abdij was een stad geworden.

In 1129 werd de eerste omwalling vervangen door een stenen vestingsmuur, die werd uitgebouwd tot een indrukwekkende gordel van poorten en torens. Na de ontmanteling in 1675 en de afbraak van de overblijvende muren bleef het tracé bewaard in het stadspark en de vesten. Van de Brustempoort bleef een nog omvangrijk ondergronds gedeelte bewaard.

De groei en bloei van de middeleeuwse stad werd sterk in de hand gewerkt door de lakennijverheid en de verre handel. Sint-Truidense handelaars trokken naar Engeland, naar de jaarmarkten van Champagne, naar talrijke steden in het Duitse rijk. De Grote Markt blijft de belangrijkste getuige van de plaatselijke handel : vanuit het kerkplein van de abdij werd een steeds grotere ruimte voorbehouden voor de talrijke marktactiviteiten. Middenin, op de scheidingslijn van het district van de abt en dat van de prins-bisschop (sinds 1227 was dat de prins-bisschop van Luik), werd een hal gebouwd. Later, in de achttiende eeuw, werd over de hal en rond de hallentoren het stadhuis gebouwd. Met de abdijtoren en met de Onze-Lieve-Vrouwekerk werd dat het uithangbord van de stad.

De economische en sociale activiteiten in de stad werden georganiseerd in dertien ambachten. Binnen het land van Luik bevochten zij mee de deelname van de steden in het staatsbestuur en in eigen stad verwierven ze de democratische controle over het stedelijk bestuur. Als symbool daarvan werd bij de hal een perron opgericht bekroond met een vergulde adelaar.

Na de vijftiende eeuw trad er een stilstand op die voortduurde tot in de 19de eeuw. Wel werd er vooral in de achttiende eeuw werk gemaakt van de verfraaiing van kloostergebouwen en burgerhuizen.

Na 1830 werden de leegstaande kloostergebouwen de nieuwe huisvesting van congregaties, die van Sint-Truiden een uitgesproken onderwijs- en verzorgingscentrum maakten. Blijvend was de marktfunctie in een uitermate vruchtbare landbouwstreek. De fruitteelt vanaf het einde van de negentiende eeuw zou daaraan heel eigen kenmerken geven.

Het is opvallend dat de eerste nieuwe straten en wijken er pas kwamen bij het begin van de 20ste eeuw. Maar vanaf dan veranderde er steeds meer en in steeds snellere mate. Zelfs de uit de middeleeuwen stammende gemeentegrenzen werden doorbroken. Daardoor kwamen gemeenten met een eigen eeuwenoude geschiedenis bij mekaar terecht. In Zepperen ging de jonge Trudo zijn bisschop opzoeken. In Brustem bouwden de graven van Loon een burcht tegen Sint-Truiden. Duras herinnert aan de plaatselijke graven die zich vaak mengden in de conflicten rond abdij en stad.

Een middeleeuwse stad en veertien historische gemeenten vormen nu een prachtige staalkaart van oude tradities én moderne activiteiten in het vruchtbare land van Haspengouw.

Deelgemeenten

bewerken

De fusiegemeente bestaat naast de stadskern nog uit 14 deelgemeentes: Aalst, Brustem, Duras, Engelmanshoven, Gelinden, Gorsem, Groot-Gelmen, Halmaal, Kerkom-bij-Sint-Truiden, Ordingen, Runkelen, Velm, Wilderen en Zepperen.

Ook het gehucht Kortenbos maakt sinds 1977, toen het werd afgescheiden van Kozen, Nieuwerkerken, deel uit van de stad Sint-Truiden. In Sint-Truiden zelf liggen verder nog de gehuchten Bevingen en Melveren die nog niet met de stadskern vergroeid zijn.

Bereikbaarheid

bewerken

Auto

 • vanuit Brussel: via de E40, afrit 25 Tienen (Sint-Truiden), N3
 • vanuit Antwerpen: via de E313, afrit 28 Hasselt-Zuid (Sint-Truiden), N80
 • vanuit Luik: via E40 afrit 30 Crisnée, N3

Trein

 • vanuit Brussel: via Leuven - Tienen - Landen - Sint-Truiden (richting Genk)
 • vanuit Hasselt: Sint-Truiden (richting Gent-St-Pieters)
 • vanuit Antwerpen: via Brussel of via Hasselt
 • vanuit Luik: via Landen - Sint-Truiden

Bekijken

bewerken

Grote Markt

bewerken
 • Markt, Grote Markt, +32 11 70 18 18. Ma-Zo: Open. Met een oppervlakte van ruim 2 hectare is het marktplein van Sint-Truiden, na dat van Sint-Niklaas, het grootste van België. Dat op deze plaats een groot plein ontstond, komt omdat ten zuiden van de abdij enkele belangrijke wegen samenkwamen. Omstreeks 1060 verkreeg de nederzetting het handels- en marktrecht, zodat deze ruimte voor de abdij zich ontwikkelde tot handelsplein.
 • Stadhuis met belfort, Grote Markt, +32 11 70 18 18. Ma-Zo: Open. Het stadhuis verenigt drie gebouwen: een hal die van buitenaf niet zichtbaar is, een hallentoren en een stadhuis. De eerste hal dateert van 1366. Niet toevallig lag zij op de scheidingslijn tussen de twee stadsdelen. Zo genoten abt én prins-bisschop van de inkomsten. De hal zoals ze bewaard bleef in de onderbouw van het stadhuis, kreeg haar huidig uitzicht in 1755. De renaissancegewelven, die de oorspronkelijke houten zoldering vervingen, werden in 1930 ontpleisterd. Na een renovatie van 4 jaren is het stadhuis (met een bezoekerscentrum en de toeristische dienst) opnieuw toegankelijk vanaf juni 2011.
 • Onze-Lieve-Vrouwekerk met schatkamer, Grote Markt. Kerk: ma-zo: 10-18u.; Schatkamer: za-zo-fe: 14-16.30u.. De Onze-Lieve-Vrouwekerk is de eerste parochiekerk die abt Adelardus II in de 12e eeuw bouwde. In de kelder zie je uniek religieus erfgoed: schrijnen, reliekhouders, altaargerei, religieuze gewaden... Centraal in de kerk staat het neogotische reliekschrijn van de Heilige Trudo uit 1873, in verguld koper. Gratis.

Abdijsite

bewerken
 • Abdijtoren, Diesterstraat. Ma-zo: open. Dat de abdijtoren, sinds haar bestaan, heel wat heeft meegemaakt kan met recht en reden worden gesteld. Deze massieve toren, geflankeerd door twee traptorens, is - samen met de crypte - het enige restant van de kerk van abt Adelardus II (1055-1082), één der grootste Ottoonse kerken (100 m bij 27 m) uit die tijd en aldus een stille getuige van zowat 1000 jaar bouwgeschiedenis. Vijf jaar na de bouw brandde dit voor onze regionen uitzonderlijk bouwwerk af. De toren bleef echter - behoudens enkele restauraties en herstellingen - in zijn geheel bewaard. Onder diverse abten werden ook geregeld aanpassings- en verfraaiingswerken doorgevoerd. Zo kregen bijvoorbeeld in de 15e en begin 16e eeuw de middentoren en de twee traptorens gotische spitsen. Abt Joseph Van Herck (1751-1780) veranderde de toren met zijn drie spitsen dan weer in één enkele volumineuze spits met boven elkaar geplaatste lantaarns. Je kan de gerestaureerde torenruïne bezoeken. Al klimmend ervaar je de kracht van duizend jaar bouwgeschiedenis. Na 196 trappen, met onderweg vijf rust- (!) en ervaringsplatforms, geniet je van een adembenemend panorama over stad en streek. 2,00.
 • Keizerszaal, Diesterstraat. 15/03-31/10, Za-Zo-Fe: 14-17u.. De inrijpoort leidt naar een mooi bebloemde erekoer. Enkel de linkervleugel, de abtsvleugel is ontworpen door L.B. Dewez. De overige vleugels werden na 1840 in dezelfde stijl heropgebouwd naar plannen van L. Roelandt. Bij de abtsvleugel werd de buitenmuur tot aan de trap afgewerkt met arduinen pilasters. Zij beklemtonen het publieke gedeelte van de gelijkvloerse verdieping met de keizerszaal en de hal. In deze hal vallen vooral de 19de-eeuwse sobere eiken trap in Lodewijk-XVI-stijl op, een houten Eucheriusbeeld van de 17de- eeuwse Luikse beeldhouwer J. Delcour en een kruisafneming, werk van een leerling van P.P. Rubens. De keizerszaal was de ontvangstzaal van de abt. De plafondschildering stelt Jozef voor als onderkoning van Egypte, die zijn vader en broers ontvangt. In een aanpalende kamer kan men een 18de-eeuwse boekenkast in Luikse rococostijl en een paneelschildering van Pieter Coecke van Aelst bewonderen. Gratis.
 • Academiezaal, Diesterstraat. 15/03-31/10, Za-Zo-Fe: 14-17u.. De academiezaal ligt in het hartje van de stad Sint-Truiden en maakt deel uit van de beroemde benedictijnenabdij. De renovatie van het door de Franse Revolutie gehavende abdijcomplex werd toevertrouwd aan architect Lodewijk Roelandt. Hij is onder meer de ontwerper van de universiteitsaula en de opera in Gent. In 1843 bouwde Roelandt op de plaats van de vroeger omvangrijke abdijkerk, een kleinere neoclassicistische seminariekerk. Tussen 1843 en 1845 bouwde hij de achthoekige academiezaal. In 1986 werd deze unieke aula in erfpacht gegeven aan de stad Sint-Truiden, die besloot om de academiezaal te restaureren. Aanknopend met het verleden is en blijft de academiezaal door haar akoestische kwaliteiten vooral geschikt voor hoogstaande concerten, gaande van kamermuziek over koor, kamerorkest tot kameropera. De academiezaal wordt ook druk gebruikt als opnamestudio. Voor congressen is het eveneens een gedroomd kader. Gratis.
 • Meridiaanlijn op het abdijplein. Meridiaanlijn op het abdijplein die samen met de zuil met daarop het beeld van Sint Trudo een middagzonnewijzer vormt. Een gedenkplaat verwijst naar Truienaar Graaf de Theux de Meylandt die als minister van binnenlandse zaken in 1836 verordende dat meridiaanlijnen moesten worden aangelegd opdat burgers hun uurwerk konden gelijkstellen op 12 uur Brusselse tijd.

Begijnhofsite

bewerken
 • Sint-Agnesbegijnhof, Begijnhof. 01/04-30/09: 10-12.30u. & 13.30-17u.. Deze laatromaanse, vroeggotische kerk bezit een schitterende reeks van 38 muur- en pijlerschilderingen van de 13e tot de 17e eeuw. Het zijn unieke getuigen van de middeleeuwse geloofsbeleving en samen met het oudste homogeen bewaarde orgel van België (Ancion, 1644) werelderfgoed van formaat. Het begijnhof zelf werd in 1998, samen met 12 andere begijnhoven, opgenomen in de lijst van UNESCO-werelderfgoed.

De huisjes op het begijnhof dateren uit het einde van de 17e eeuw en de 18e eeuw. Er is ook een hoeve en een infirmerie. Gratis.

 • Festraetsuurwerk, Begijnhof, +32 11 70 18 18. 15/03-31/10: week: 9.45u., 10.45u., 11.45u., 13.45u.; 14.45u., 15.45u.; weekend: 13.45u., 14.45u., 15.45u.. Kamiel Festraets startte in 1937 met de bouw van de oudste toeristische attractie van Limburg: het astronomisch uurwerk. Pure nostalgie. Voorstellingen beginnen stipt en duren veertig minuten. In de foyer stelt de Haspengouwse Academie voor Beeldende Kunsten vaak tentoon. Gratis.

Minderbroederssite

bewerken
 • Minderbroederskerk, -klooster en -tuin, Minderbroedersstraat, +32 11 67 29 71. Ma-zo: 10-12.30u. & 13-17u.. De kerk (1735) imponeert door haar monumentaliteit. Zij is gebouwd in een sobere barokstijl en bestaat uit één grote beuk. Als paterskerk is het ook een biechtkerk. Getuigen hiervan de zeven mooi gesculpteerde biechtstoelen. Achter het hoofdaltaar wordt het priesterkoor afgesloten met een dubbele aanbouw. Hier is de ingang tot de crypte en de portiunculakapel in de absis. Gratis.
 • Museum Vlaamse Minderbroeders, Capucienessenstraat 1, +32 11 67 29 71. Ma-zo: 10-12.30u. & 13-17u.. Dit museum is uniek in het Vlaams museale landschap. Het museum beheert het religieus erfgoed van de minderbroeders: schilderijen, beelden, zilver en grafisch werk. Je ziet Franciscus van Assisi en in 'Zij kwamen op blote voeten...' wordt de geschiedenis van de orde educatief voorgesteld. Gratis.

Diverse monumenten

bewerken
 • Sint-Martenkerk, Stapelstraat. Ma-Zo 9-18u. Sint-Martenkerk: Opvallend bouwwerk in de Stapelstraat, met een 16e-eeuwse renaissancetoren en laatgotische elementen. De kerk is een neoromaanse reconstructie van 1887, naar een ontwerp van architect Serrure. Gratis.
 • Sint-Gangulfuskerk, Diesterstraat. Ma-Zo 9-18u. De Sint-Gangulfuskerk is de oudste kerk van de stad, gebouwd door abt Adelardus II (1055-1082). De driebeukige Romaanse basilica verving vermoedelijk een nog oudere Karolingische kerk. Tot de kerkschat behoren: een reliekhouder van Sint-Gangulfus van omstreeks 1700, een (ver­minkte) 16de-eeuwse Anna-ten-Drieën en een even oud gepolychromeerd triomfkruis. Gratis.
 • Sint-Pieterskerk, Naamsesteenweg. Ma-Zo: 9-18u. Rijn-Maasromaanse architectuur aan de Naamsesteenweg, gebouwd rond 1180-1190. De overwelving met kruisgewelven zou de oudste constructie van die aard zijn in België. Merkwaardig zijn ook de 12e-eeuwse Romaanse doopvont en de grafsteen van abt Wiric (1180). Gratis.
 • Sint-Genovevakerk, Sint-Genovevaplein. Ma-zo: 9-18u.. Al in 650 was hier een bedehuis, gewijd aan de heilige Genoveva van Parijs. De kerk bezit - behalve een opvallende toren uit de 12e eeuw - bijzondere muurschilderingen uit de 16e eeuw. Gratis.
 • Basiliek van Kortenbos, Hasseltsesteenweg. Ma-zo: 9-18u.. Bekend bedevaartsoord. De 17e-eeuwse kerk is sober aan de buitenkant, maar binnen weelderig versierd met barok houtsnijwerk. Gratis.

Kastelen

bewerken
 • Diverse kastelen. Sint-Truiden en bij uitbreiding Haspengouw telt heel wat kastelen. Een kort lijstje: La Motte, 't Wit kasteel, 't Rood kasteel, Ordingen, Nonnemielen, Nieuwenhoven, Speelhof, Menten de Horne, Terkelen, Kortenbos, Burchtruïne Brustem,... De meeste kastelen zijn niet toegankelijk.
 • Kasteel van Duras, Duraslaan. Dit mooie kasteel, in zuivere classicistische stijl ( 1787 - 1789) met aan de voorgevel een zuilenportaal met koepel, ligt midden in een prachtig domein en is te bereiken via een platanendreef. Het kasteelpark is een onderdeel van een belangrijk domein van meer dan 100ha, bestaande uit bossen, weilanden, akkers en hoogstamboomgaarden. Er hoort ook een watermolen bij en een landbouwbedrijf.

Trudomonumentenwandeling

bewerken

Sint-Truiden bezit 245 beschermde monumenten. Als je de klinknagels op het trottoir volgt, kom je langs de mooiste monumenten. Op vele gevels lees je beknopte informatie. De kleurrijke Trudomonumentengids (4,00 EUR) bevat een plattegrond, mooie foto's en informatie. De gids is er ook in het Frans en het Duits. Verkrijgbaar bij Toerisme Sint-Truiden.

Trudofietsroute

bewerken

Om het Limburgs fietsroutenetwerk te leren kennen, is de Trudofietsgids (4,00 EUR) alvast een leerrijk en plezierig voorsmaakje. Drie Trudolussen brengen je op de mooiste plekken in en rond Sint-Truiden. De lussen zijn voor je uitgestippeld en alle kleine en grote monumenten onderweg worden uitgebreid beschreven en aangeduid op een gedetailleerde kaart.

Wandelgebied Gelmen

bewerken

Je start je wandeling aan de school van Gelinden (een lus van 9 km met twee mogelijke inkortingen) of aan de kerk van Groot-Gelmen (een lus van 6 km). In deze unieke wandelstreek kan je genieten van holle wegen, boomgaarden, geologische sites, Romeinse geschiedenis, de kapel van Helshoven, kasteel de la Motte, het Kataraktdorp,... Een geweldig en uniek wandelgebied met de oudste herberg van Limburg: de Zwaan. Kaart is te koop bij Toerisme Sint-Truiden aan 2,50 EUR.

Wandelgebied Cicindria

bewerken

Sint-Truiden is ontstaan aan de oevers van de Cicindria. In de kerkdorpjes langs deze kronkelende beek kies je uit zes wandellussen. Je start aan de Romeinse Weg in Straeten, de kerk van Bevingen, de brouwerij van Kerkom, de kerk van Kerkom en op drie plaatsen in Gingelom. Dit wandelgebied is uniek, met pas gerenoveerde holle wegen, vergezichten en boomgaarden, kastelen en kapelletjes, gezellige dorpscafés. In de buurt vind je gezellige logeeradressen in oude vierkantshoeves. Kaart is te koop bij Toerisme Sint-Truiden aan 2,50 EUR.

Haspengouwauto- en motorroute

bewerken

Haspengouw staat voor fietsen. Maar met de auto en de motor kan je hier ook terecht, met name op de vier vernieuwde afwisselende auto- en motorroutes. Elke lus heeft zijn eigenheid: golvend landschap, fruitplantages, pittoreske dorpjes, kastelen, vierkantshoeves, goudgele akkers, verrassende fauna en flora, heerlijke streekproducten... Je komt het onderweg allemaal tegen. De weg kwijt geraken kan niet: elk route is bewegwijzerd. Bovendien weet je, met de gids, perfect waar je bent en waar je naartoe moet rijden. Ook waar je best even de benen strekt. Deze gids zit vol bezoek- en wandeltips en kost 5,00 EUR. Het parcours is gratis. Te koop bij Toerisme Sint-Truiden.

Streekproducten

bewerken

Bij Toerisme Sint-Truiden kan men verschillende streekproducten kopen: Appelsappen en fruitjenevers Schleck, Pipo appelsappen, Haspengouwse wijndomeinen, De Chokier, Edel Williabamps, Zepperse Poire, Brouwerij Kerkom (Bink bier), Dorre van Dormael, Artisanale Delicatessen Marie-Thérèse, Fancy Fruit, Stroopstokerij van Vrolingen, Stoomstroopfabriek Borgloon, Arti-sjok: kunst- en artisanale producten, De Wroeter: confituur, fruitsap en siroop.

Het eeuwenoude historisch handelscentrum puilt uit van zijn schatten! Sint-Truiden is niet toevallig de hoofdstad van Haspengouw! Dat blijkt uit de talrijke monumenten die je tegenkomt in de lange winkelstraten. Die aangename winkelstraten monden traditioneel uit op de gezellige Grote Markt en hebben voor iedereen wat wils. Verdwalen is onmogelijk, maar wel het gedroomde excuus voor een dagje shoppen! Je kan op adem komen in één van de gezellige cafés of brasseries op of rond de Grote Markt.

Wekelijkse markt

bewerken

Iedere zaterdagvoormiddag op de Grote Markt, Groenmarkt, Trudoplein en het Minderbroedersplein van 08.00 uur tot 13.00 uur. Met 230 marktkramers en standwerkers.

Rommel- en antiekmarkt

bewerken

Iedere zaterdagvoormiddag op het parkeerterrein Veemarkt, Speelhoflaan, van 06.00 uur tot 12.00 uur. Speciale markt op paasmaandag en op 11 november. In de maanden juli en augustus is er op donderdagavond naast een gewone rommelmarkt een speciale kinderrommelmarkt van 14.00 uur tot 19.00 uur. Kinderen mogen gratis hun kinderspullen verkopen.

Diverse shopdagen

bewerken

Handelsorganisatie Trud'or organiseert diverse koop- en shopdagen: Lentesferen (opendeur in de lente), Ladies City Day (Shoppen voor dames tot 21u met diverse acties), Braderie du soleil (laatste weekend voor de zomervakantie), Herfstopendeur,... Data en info op de website van Toerisme of Trud'or.

Kerstmarkt

bewerken

De Trudostad wordt ondergedompeld in een hemels verlicht en magisch winterdecor. Er zijn kerstconcerten en vertellingen. Op de Groenmarkt is een kerstmarkt met klassieke ijsbaan. Er zijn diverse shopzondagen. Tussen kerst en nieuwjaar is er een après-ski party op de Grote Markt.

Café-taverne

bewerken
 • Brouwerij Kerkom, Naamsesteenweg 469, +32 11 68 20 87, fax: +32 (0)11 68 20 87, . Deze ambachtelijke brouwerij is gelegen in het kastelendorpje Kerkom op een wandelroute en op het fietsroutenetwerk. Je kan in het café anno 1900 of op de gezellige binnenkoer genieten van de ambachtelijk gebrouwen Bink.
 • De Key, Schuurhoven 22. Moeder aller volkscafés, het is niet alleen het oudste, maar ook één van de meest volkse cafés van de stad, pleisterplaats van burgemeester, dokter, ingenieur, leraar, politicus, sportman, bediende en arbeider. Het publiek is een mengeling van standen, jong en oud, intellectueel en idioot, maar het is vooral een mannenwereld. Je moet hier vooral naartoe omdat er werkelijk de beste Stella van het land geschonken wordt.

Brasserie-eetcafé-restaurant

bewerken
 • Gebrande Winning, Zepperenweg 7, +32 11 68 20 47, fax: +32 (0)11 48 72 00. Keuken: Belgisch, Frans ± 40 Euro.
 • Osteria Cocco Pazzo, Diesterstraat 44, +32 11 88 10 18. dat niet alle Italiaanse restaurants over rood-wit geblokte tafelkleedjes moeten beschikken, bewijst de Italiaanse Osteria Cocco Pazzo. Het restaurant huist in een kelder waar de bakstenen muren een trendy combinatie vormen met de zwartwittinten van het interieur. ± 40 Euro.
 • Restaurant Sud et Sol, Plankstraat 2, +32 11 68 66 60, . Sudetsol is een Italiaans mediterrans getint restaurant, heeft een snel afwisselende kaart en kindvriendelijk. ± 40 Euro.
 • De Mein, Meinstraat 3, +32 484 83 92 83, . Een eigentijds stadshuisje in de schaduw van de abdijtoren dat over romantische tafeltjes heeft die verspreid zijn over twee verdiepen. De mein schenkt aandacht aan de Vlaamse keuken. ± 30 Euro.

Uitgaan

bewerken

Overnachten

bewerken

In de buurt van het centrum

bewerken
 • Hotel Belle-Vie, Stationsstraat 12, +32 11 68 70 38, . In de Art Nouveau wijk van Sint-Truiden ligt het stijlvolle "Hotel Belle-Vie". Op loopafstand van het centrum en het station. Bestemd voor zakenman en toerist. De kamers zijn ruim van opzet met stijlvolle ornamenten en hoge plafonds. Elke kamer heeft een eigen badkamer, TV, kluis en internetaansluiting. U beschikt over een gezamenlijk privé-terras van 50m2 of kunt gebruik maken van het terras van onze gezellige taverne op de begane grond.
 • Hotel Cicindria, Abdijstraat 6, +32 11 68 13 44, fax: +32 (0)11 67 41 38, . Alle kamers zijn voorzien van badkamer of douche, kabel-TV, wekkerradio en telefoon met rechtstreeks buitenlijn. In de ontbijtzaal staat iedere morgen een ontbijtbuffet voor u klaar. Een afgesloten garage staat tot uw beschikking.
 • Hotel Four Seasons, Tiensesteenweg 264, +32 11 69 42 28, fax: +32 (0)11 69 16 78, .

In de omgeving

bewerken
 • De Kleine Motte Hotelhoeve, Helshovenstraat 69, Groot-Gelmen, +32 11 48 20 16, fax: +32 (0)11 48 24 57, . Gerestaureerde hoeve in de geborgenheid van het Haspengouws landschap, aan het fietsroutenetwerk en de vele wandelroutes. Zeven luxueuze gastenkamers, elk met hun eigen stijl. Heerlijk ontbijt in het nabijgelegen "Château de la Motte" of, bij mooi weer, aan de slotgracht in het park. 40-60 Euro per nacht.
 • Karrehof, Batsheersstraat 35, 3870 Heers, +32 11 48 51 77, fax: +32 (0)11 48 17 09, . Haspengouwse vierkantshoeve uit de 18de eeuw in het stille Batsheers. 10 kamers met alle comfort, sfeervol en modern. Ontbijt met scharreleitjes en zelfgemaakte confituur. Keuken: lekker en gezond. Een assortiment aan Haspengouwse producten: wijnen, streekbieren en specialiteiten.
 • Pachthof, Thewitstraat 8, 3891 Borlo, +32 11 88 39 23, . Check-in: 16 uur, check-out: 10 uur. Vierkantshoeve gebouwd voor 1645. Twaalf kamers met een eigen kleur en Luiks antiek, eigen sanitair, tv, internet, dvd, koelkast, wekkerradio met cd-speler en rookvrij. Wandelingen en fietsroutes in de buurt. Taverne met lekkere plattelandsgerechten. Afgesloten motorenparking.
 • 1 B & B Rikkeshoeve, Erberstraat 56, Aalst (Sint Truiden), +32 474 312929, . rustige en familiale bed & breakfast met uitstekende keuken en ruime kamers met airco, eigen sanitair met douche, TV en internet. Open lucht zwembad en ruime tuin. Privé parking bij de zaak. fiets- en wandelmogelijkheden in de buurt. Rookvrij Check-in vanaf 16u00 , check-out voor 11 uur.

Recreatie & sport

bewerken

Voetbalploeg van Sint-Truiden in de eerste klasse van de Belgische voetbalcompetitie (Jupiler Pro League). Ze spelen hun thuismatchen in het legendarische Stayen.

Sportcomplex en recreatiezwembad Sint-Pieter

bewerken

In het stedelijk zwembad is zwemspektakel verzekerd: twee glijbanen, een snelstroombad, een ploeterbad voor kleuters en een whirlpooltuin. Het overdekte buitenbad met openschuifbaar dak en wanden wordt na de paasvakantie tot en met oktober een echt buitenbad. Het instructie- en wedstrijdbad is voorbehouden voor opleidingen, clubzwemmen en individueel zwemmen. Babywatergewenning op zondag, aquatraining op dinsdag. Allerlei acties zoals verjaardagszwemmen, gezinszwemmen, gezins- en plonszwemmen, Aquamania-zwemfuif, extra's bij de aankoop van een 10-beurtenkaart... Folder op aanvraag te verkrijgen. Cafetaria met snacks.

Dit is een bruikbaar artikel. Het bevat informatie over hoe er te arriveren, en over de belangrijkste attracties, uitgaansgelegenheden en hotels. Een avontuurlijk persoon zou dit artikel kunnen gebruiken, maar duik erin en breid het uit!