Taalgids Afrikaans: verschil tussen versies

14.938 bytes toegevoegd ,  9 jaar geleden
→‎Woordenboek: (Import from wikitravel.org/nl)
((Import from wikitravel.org/nl))
(→‎Woordenboek: (Import from wikitravel.org/nl))
; Waar is het toilet? : Waar is die toilet? ("...")
 
===Problemen===
; Laat me met rust. : Laat my net rus./Los my uit. (''...'')
; Raak me niet aan! : Moet nie aan my vat nie!/Moet nie aan my raak nie (''...'')
; Ik bel de politie. : Ek sal die polisie roep/bel. (''...'')
; Politie! : Polisie! (''...'')
; Stop! Dief! : Stop! Dief! (''...'')
; Ik heb jouw hulp nodig. : Ek het u hulp nodig. Ek benodig u/jou hulp. (''...'')
; Het is een noodgeval. : Dit is 'n noodgeval. (''...'')
; Ik ben verdwaald. : Ek is verdwaald. (''...'')
; Ik ben mijn (rug-)zak verloren. : Ek het my sak verloor. (''...'')
; Ik ben mijn portefeuille verloren. : Ek het my beursie verloor. (''...'')
; Ik ben ziek. : Ek is siek. (''...'')
; Ik ben gekwetst. : Ek is beseer. (''...'')
; Ik heb een dokter nodig. : Ek het 'n doktor nodig. (''...'')
; Mag ik uw telefoon gebruiken? : Mag ek u(formal)/jou(informal) telefoon gebruik? (''...'')
 
===Tellen===
; 1: een ("...")
; 2: twee ("...")
; 3: drie ("...")
; 4: vier ("...")
; 5: vyf ("...")
; 6: ses ("...")
; 7: sewe ("...")
; 8: ag ("...") / agt ("...")
; 9: nege ("...")
; 10: tien ("...")
; 11: elf ("...")
; 12: twaalf ("...")
; 13: dertien ("...")
; 14: veertien ("...")
; 15: vyftien ("...")
; 16: sestien ("...")
; 17: sewentien ("...")
; 18: agtien ("...")
; 19: negentien ("...")
; 20: twintig ("...")
; 21: een-en-twintig ("...")
; 22: twee-en-twintig ("...")
; 23: drie-en-twintig ("...")
...
; 30: dertig ("...")
; 40: veertig ("...")
; 50: vyftig ("...")
; 60: sestig ("...")
; 70: sewentig ("...")
; 80: tagtig ("...")
; 90: negetig ("...")
; 100: eenhonderd ("...")
; 200: tweehonderd ("...")
; 300: driehonderd ("...")
...
; 900: negehonderd ("...")
; 1000: eenduisend ("...")
; 2000: tweeduisend ("...")
; 1,000,000: een miljoen ("...")
; 1,000,000,000: een miljard ("...")
; 1,000,000,000,000: een biljoen ("...")
 
===Rangtelwoorden===
; 1: eerste ("...")
; 2: tweede ("...")
; 3: derde ("...")
; 4: vierde ("...")
; 5: vyfde ("...")
; 6: sesde ("...")
; 7: sewende ("...")
; 8: agste ("...")
; 9: negende ("...")
; 10: tiende ("...")
; 11: elfde ("...")
...
; 20: twintigste ("...")
...
; 100: honderdste ("...")
; 101: honderd-en-eerste ("...")
 
==Tijdsaanduiding==
; nu: nou (''...'')
; later: later (''...'')
; voor: voor (''...'')
; ochtend: oggend (''...'')
; (na-)middag: middag (''...'')
; avond: aand (''...'')
; nacht: nag (''...'')
 
===Klok===
; Hoe laat is het?: Hoe laat is dit? ("...")
; één uur: een uur (''...'')
; twee uur: twee uur (''...'')
; één uur 's ochtends: een uur in die oggend (''...'')
; twee uur 's ochtends: twee uur in die oggend (''...'')
; middag: middag (''...'')
; één uur in de namiddag: een uur in die middag (''...'')
; twee uur in de namiddag: twee uur in die middag (''...'')
; middernacht: middernag (''...'')
 
===Tijsduur===
; _____ min(u)ut(en): _____ minuut(e) (''...'')
; _____ u(u)r(en): _____ uur (''...'') / ure (''...'')
; _____ dag(en): _____ dag (''...'') / dae (''...'')
; _____ we(e)k(en): _____ week (''...'') / weke (''...'')
; _____ maand(en): _____ maand (''...'') / maande (''...'')
; _____ ja(a)r(en): _____ jaar (''...'') / jare (''...'')
 
====Dagen====
; vandaag : vandag (''...'')
; gisteren : gister (''...'')
; eergisteren : eergister (''...'')
; morgen : môre (''...'')
; overmorgen : oormôre (''...'')
; deze week : die week (''...'')
; vorige week : verlede week (''...'')
; volgende week : volgende week (''...'')
; maandag : maandag ("...")
; dinsdag : dinsdag ("...")
; woensdag : woensdag ("...")
; donderdag : donderdag ("...")
; vrijdag : vrydag ("...")
; zaterdag : zaterdag ("...")
; zondag : zondag ("...")
; weekend : naweek ("...")
 
===Maanden===
; januari : januarie ("...")
; februari : februarie ("...")
; maart : maart ("...")
; april : april ("...")
; mei : mei ("...")
; juni : junie ("...")
; juli : julie ("...")
; augustus : augustus ("...")
; september : september ("...")
; oktober : oktober ("...")
; november : november ("...")
; december : desember ("...")
 
===Datum===
; dag : dag ("...")
; week : week ("...")
; maand : maand ("...")
; jaar : jaar ("...")
; eeuw : eeu ("...")
; schrikkeljaar : skrikkel jaar ("...")
 
==Kleuren==
; rood : rooi ("...")
; geel : geel ("...")
; groen : groen ("...")
; blauw : blou ("...")
; zwart : swart ("...")
; wit : wit ("...")
; paars : pers ("...")
; oranje: oranje ("...")
; bruin : bruin ("...")
; grijs : grys ("...")
; roze/rooskleurig : pink ("...") / rooskleurig ("...")
 
==Vervoer==
===Trein en bus===
; Hoeveel kost een kaartje naar _____? : Hoeveel kos 'n kaartjie na _____? (''...'')
; Eenkaartje naar _____, alstublieft. : Een kaartjie na _____, asseblief. (''...'')
; Waarheen gaat deze trein/bus? : Waarheen gaan hierdie trein/bus? (''...'')
; Waar is de trein/bus naartoe_____? : Waar is die trein/bus na _____? (''...'')
; Stopt de trein/bus in _____? : Stop die/hierdie trein/bus in _____? (''...'')
; Hoe laat vertrekt deze trein/bus naar_____ ? : Hoe laat vertrek die trein/bus na _____? (''...'')
; Hoe laat zal de trein/bus aankomen in _____? : Hoe laat sal die trein/bus in _____ arriveer? (''...'')
 
===Richtingen===
; Hoe kom ik in _____ ? : Hoe kom ek tot in _____ ? (''...'')
; ...het station? : ...die trein stasie? (''...'')
; ...de bushalte? : ...die bus stasie? (''...'')
; ...de luchthaven? : ...die lughawe? (''...'')
; ...het stadscentrum? : ...middedorp? (''...'')
; ...de jeugdherberg? : ...die jeug hostel? (''...'')
; ...het _____ hotel? : ...die _____ hotel? (''...'')
; ...het Nederlandse/Belgische/Surinaamse consulaat? : ...die Nederlandse/Belgiese/Surinaamse konsulaat? (''...'')
; Waar zijn er veel... : Waar is daar baie... (''...'')
; ...hotels? : ...hotels? (''...'')
; ...restaurants? : ...restaurante? (''...'')
; ...bars (kroegen)? : ...kroeë ? (''...'')
; ...bezienswaardigheden? : ...besienswaardighede? (''...'')
; Kunt u het op de kaart aanduiden? : Kan jy dit vir my op die kaart aandui? (''...'')
; straat : straat (''...'')
; Naar links draaien. : Draai links. (''...'')
; Naar rechts draaien. : Draai regs. (''...'')
; links : links (''...'')
; rechts : regs (''...'')
; rechtdoor : reguit vorentoe (''...'')
; in de richting van _____ : in die rigting van _____ (''...'')
; naast de _____ : verby die _____ (''...'')
; voor de _____ : voor die _____ (''...'')
; Let op de/het _____. : Wees op die uitkyk vir die _____. (''...'')
; kruispunt : kruising (''...'')
; noord : noord (''...'')
; zuid : suid (''...'')
; oost : oos (''...'')
; west : wes (''...'')
; bergop : gaan op teen die heuwel (''...'')
; bergaf : gaan af van die heuwel (''...'')
; Het is bergop : Dit is opdraaende (''...'')
; Het is bergaf : Dit is afdraaende (''...'')
 
===Taxi===
; Taxi! : Taxi! (''...'')
; Breng me naar _____, alstublieft. : Vat my asseblief na _____ toe. (''...'')
; Hoeveel kost het om naar _____ te gaan? : Hoeveel kos dit om na _____ toe te gaan? (''...'')
; Breng me daar naartoe, alstublieft. : Vat my soontoe, asseblief. (''...'')
 
==Slapen==
; Zijn er nog kamers beschikbaar? : Het u enige kamers beskikbaar? (''...'')
; Hoeveel kost een kamer voor één persoon/twee personen? : Hoeveel kos 'n kamer vir een/twee persone? (''...'')
; Zijn er lakens beschikbaar in de kamer : Is daar lakens in die kamer? (''...'')
; Beschikt de kamer over... : Het die kamer... (''...'')
; ...een badkamer? : ...'n badkamer? (''...'')
; ...een telefoon? : ...'n telefoon? (''...'')
; ...een TV? : ...'n TV? (''...'')
; Mag ik de kamer eerst zien? : Mag ek die kamer eers sien? (''...'')
; Heeft u niets rustiger? : Het u enige iets stiller? (''...'')
; Heeft u geen... kamer? : Het u enige ... kamer? (''...'')
; ...groter? : ...groter... (''...'')
; ...schoner? : ...skoner (''...'')
; ...goedkoper? : ...goedkoper... (''...'')
; Goed, Ik neem ze. : Goed, ek sal dit neem/vat. (''...'')
; Ik blijf _____ nacht(en). : Ek sal ____ aand(e) bly. (''...'')
; Kunt u mij een ander hotel aanbevelen? : Kan u 'n ander hotel aanbeveel? (''...'')
; Heeft u een kluis? : Het u 'n kluis? (''...'')
; Is het ontbijt/diner inbegrepen? : Is ontbyt/aandete ingesluit? (''...'')
; Hoe laat is het ontbijt/diner? : Hoe laat is ontbyt/aandete? (''...'')
; Maak alstublieft mijn kamer schoon. : Maak asseblief my kamer skoon. (''...'')
; Kan u mij wakker maken om _____ uur? : Kan u my wakker maak teen _____? (''...'')
; Ik wil uitchecken. : Ek wil uitteken. (''...'')
 
==Geld==
; Aanvaard u euro's? : Aanvaar u euros? (''...'')
; Aanvaard u kredietkaarten? : Aanvaar u krediet kaarte? (''...'')
; Kunt u geld voor me wisselen? : Kan u geld wissel vir my? (''...'')
; Waar kan ik geld wisselen? : Waar kan ek geld verwissel? (''...'')
; Kan ik hier travellers checques inwisselen? : Kan u 'n resigers tjek wissel vir my? (''...'')
; Waar kan ik travellers checques inwisselen? : Waar kan ek 'n reisigers tjek verwissel? (''...'')
; Wat is de wisselkoers? : Wat is die wisselkoers? (''...'')
; Waar is er een geldautomaat? : Waar is 'n autobank/ATM? (''...'')
 
==Eten==
; Een tafel voor één/twee personen, alstublieft. : 'n Tafel vir een/twee person(e) asseblief. (''...'')
; Mag ik de menukaart even zien, alstublieft? : Mag ek 'n spyskaart sien, asseblief? (''...'')
; Mag ik de keuken eens zien? : Mag ek in die kombuis kyk? (''...'')
; Is er een specialiteit van het huis? : Is daar 'n huis spesialiteit? (''...'')
; Is er een streekgerecht? : Is daar 'n lokale spesialiteit? (''...'')
; Ik ben vegetariër. : Ek's 'n vegetariër. (''...'')
; Ik eet geen varkensvlees. : Ek eet nie varkvleis nie. (''...'')
; Ik eet alleen koosjer voedsel. : Ek eet slegs kosher kos. (''...'')
; à la carte : à la carte (''...'')
; ontbijt: ontbyt (''...'')
; lunch : middag ete (''...'')
; thee : tee (''...'')
; diner : aandete (''...'')
; Ik wil _____. : Ek wil _____ hê. (''...'')
; Ik wil een gerecht met _____. : Ek wil 'n gereg met _____ hê. (''...'')
; kip : hoender (''...'')
; rundsvlees : beesvleis (''...'')
; vis : vis (''...'')
; ham : ham (''...'')
; worst : wors (''...'')
; kaas : kaas (''...'')
; eieren: eiers (''...'')
; salade : slaai (''...'')
; (verse) groenten : (vars) groente (''...'')
; (vers) fruit : (vars) vrugte (''...'')
; brood : brood (''...'')
; toast : roosterbrood (''...'')
; noedels : noedels (''...'')
; rijst : rys (''...'')
; bonen : bone (''...'')
; Mag ik een glas _____? : Mag ek a glas _____ kry? (''...'')
; Mag ik een kopje _____? : Mag ek 'n koppie _____ kry? (''...'')
; Mag ik een fles _____? : Mag ek 'n bottel _____ kry? (''...'')
; koffie : koffie ('...'')
; thee : tee (''...'')
; sap : sap (''...'')
; (spuit-)water : vonkelwater (''...'')
; water : water (''...'')
; bier : bier (''...'')
; rode/witte wijn : rooi/wit wyn (''...'')
; Mag ik het _____? : Mag ek _____ kry? (''...'')
; zout: sout (''...'')
; zwarte peper : swart peper (''...'')
; boter : botter (''...'')
; Excuseer me, ober? (''getting attention of server''): Verskoon my? (''...'')
; Ik ben klaar. : Ek is klaar. (''...'')
; Het was heerlijk. : Dit was heerlik. (''...'')
; Kunt u alstublieft de tafel schoonmaken. : Kan u assebleif die tafel skoonmaak. (''...'')
; De rekening, alstublieft. : Die rekening, asseblief. (''...'')
 
===Drinken===
; Serveert u alcohol? : Bedien u alkohol? (''...'')
; Is er bediening aan tafel? : Is daar tafel diens? (''...'')
; Een biertje/twee biertjes, alstublieft. : 'n Bier/twee biere, asseblief. (''...'')
; Een glas rode/witte wijn, alstublieft. : 'n Glas rooi/wit wyn, asseblief. (''...'')
; Een halve liter, alstublieft. : 'n Pint, asseblief. (''...'')
; Een fles, alstublieft. : 'n Bottel, asseblief. (''...'')
; whisky : whiskey (''...'')
; vodka : vodka (''...'')
; rum : rum (''...'')
; water : water (''...'')
; soda : soda (''...'')
; tonic: tonic (''...'')
; sinaasappelsap : lemoensap (''...'')
; cola (frisdrank) :coke (''koeldrank'')
; Heeft u versnaperingen/snacks/hapjes? : Is daar enige versnaperinge / snacks? (''...'')
; Nog ééntje, alstublieft. : Nog een, asseblief. (''...'')
; Nog een rondje, alstublieft. : Nog 'n rondte, asseblief. (''...'')
; Om hoe laat sluit u? : Hoe laat is toemaaktyd? (''...'')
 
==Winkelen==
; Heeft u dit in mijn maat? : Het u dit in my mate/grote? (''...'')
; Hoeveel kost dit? : Hoeveel kos dit? (''...'')
; Dat is te duur. : Dit is te duur. (''...'')
; Aanvaard _____u? : Sal u _____ aanvaar? (''...'')
; duur : duur (''...'')
; goedkoop : goedkoop (''...'')
; Ik kan het mij niet veroorloven. : Ek kan dit nie bekostig nie. (''...'')
; Ik wil het niet. : Ek wil dit nie hê nie. (''...'')
; U bedriegt me. : Jy verneuk my. (''...'')
; Ik ben niet geinteresseerd. : Ek stel nie belang nie. (..)
; OK, Ik neem het. : OK, ek sal dit vat. (''...'')
; Kan ik een zakje krijgen? : Kan ek 'n sakkie kry? (''...'')
; Ik heb... nodig : Ek het ... nodig (''...'')
; ...tandpasta. : ...tandepaste. (''...'')
; ...een tandenborstel. : ...'n tandeborsel. (''...'')
; ...tampons. : ...tampons. (''...'')
; ...zeep. : ...seep. (''...'')
; ...shampoo. : ...shampoo. (''...'')
; ...pijnstiller. (''bijvoorbeeld: aspirine'') : ...pyn tablet (''...'')
; ...medicijn tegen verkoudheid. : ...verkoue medisyne. (''...'')
; ...medicijn tegen maagpijn. : ...maag medisyne. (''...'')
; ...een scheermes. : ...'n skeermes. (''...'')
; ...een regenscherm (paraplu). : ...'n sambreel. (''...'')
; ...zonnemelk. : ...sonbrand olie. (''...'')
; ...een postkaart. : ...'n poskaart. (''...'')
; ...postzegels. : ...seëls. (''...'')
; ...batterijen. : ...batterye. (''...'')
; ...schrijfpapier. : ...skryfpapier. (''...'')
; ...een pen. : ...'n pen. (''...'')
; ...Nederlandstalige boeken. : ...Nederlandse taalboeke. (''...'')
; ...Nederlandstalige tijdschriften. : ...Nederlandse tydskrifte. (''...'')
; ...een Nederlandstalige krant. : ...'n Nederlandse koerant. (''...'')
; ...een Afrikaans-Nederlands woordenboek. : ... 'n Afrikaans-Nederlands woordeboek. (''...'')
 
===Rijden===
; Ik wil een auto huren. : Ek wil 'n motor huur. (''...'')
; Kan ik een verzekering afsluiten? : Kan ek assuransie kry? (''...'')
; stop (''op een verkeersbord'') : stop (''op 'n straat teken'')
; één richtingsverkeer : een rigting (''...'')
; voorrang verlenen : gee toe (''...'')
; verboden te parkeren : geen parkering (''...'')
; snelheidsbeperking : spoed beperking (''...'')
; tankstation : petrol stasie/vul stasie (''...'')
 
===Autoriteiten===
; Ik heb niets verkeerds gedaan. : Ek het niks verkeerd gedoen nie. ("...")
; Het was een misverstand. : Dit was 'n misverstand. ("...")
; Waar brengt u me naartoe? : Waar heen vat jy my? ("...")
; Ben ik gearresteerd? : Is ek onder arres? ("...")
; Ik ben een Nederlands/Belgisch/Surinaams staatsburger. : Ek is 'n Nederlandse/Belgiese/Surinaamse burger. ("...")
; Ik wil met de Nederlandse/Belgische/Surinaamse ambassade spreken. : Ek wil met die Nederlandse/Belgiese/Surinaamse ambassade praat. ("...")
; Ik wil een advocaat. : Ek wil met 'n prokureur praat. ("...")
; Kan ik onmiddellijk een boete betalen? : Kan ek onmiddelik 'n boete betaal? ("...")
 
[[WikiPedia:Afrikaans]]
6.334

bewerkingen