Wikivoyage:Moderator: verschil tussen versies

335 bytes toegevoegd ,  13 jaar geleden
(Import from wikitravel.org/nl)
k (+sv (Import from wikitravel.org/nl))
((Import from wikitravel.org/nl))
'''Administrators''' zijn [[Project:Wikireizigers|Wikireizigers]] met een aantal extra verantwoordelijkheden. ... Administrators havehebben shownaangetoond agoed goodop appreciationde ofhoogte thete zijn van de Wikitravel [[Project:policiesRegels anden guidelinesrichtlijnen|policiesregels anden guidelinesrichtlijnen]] anden hebben madeaanzienlijke significantbijdragen contributionsgeleverd ofaan Wikitravel articlesartikelen.
 
Er zijn twee belangrijke functies alleen beschikbaar voor administrators:
 
* '''Pagina's beschermen'''. Een administrator kan pagina's ''beschermen''; deze pagina's kunnen vervolgens alleen worden gewijzigd door administrators. SeeZie thede [[Project:Protected page policy|Protected page policy]] forvoor details.
* '''Permanent wissen'''. Alleen administrators kunnen een artikel permanent wissen; seeZie thede [[Project:Deletion policy|Deletionregels policyvoor verwijdering]] forvoor details.
 
Het is een pragmatisch besluit om deze privileges aan bepaalde gebruikers te geven. Het meeste vandalisme en aanpassingen die niet conform de [[Project:Regels en richtlijnen|regels]] zijn, kunnen worden aangepast of teruggedraaid door de meer betrokken gebruikers. Dit geldt niet voor bescherming en verwijdering van inhoud; daarom worden deze privileges alleen maar teogestaan aan bepaalde gebruikers.
The decision to give these privileges to certain users is pragmatic. Most vandalism and other changes that don't conform to [[Project:policies and guidelines|policy]] can be reverted or changed by more committed Wikitravellers. Protection and deletion cannot; therefore, these privileges are only granted to certain users.
 
Realiseer je wel dat vele langdurige, loyale Wikireizigers de verantwoordelijkheid van administrator helemaal niet op zich willen nemen. Administrators zijn de loodgieters en schoonmakers van Wikitravel en moeten een hoop nodeloos werk doen.
Note that plenty of longtime Wikitravellers may not want the responsibility of being an administrator. Administrators are the plumbers and janitors of Wikitravel, and have to do a lot of pointless busywork.
 
It'sHet is ook belangrijk alsoom importantje tote rememberrealiseren thatdat ''anyiedere'' usergebruiker cankan editbewerken, changewijzigen, redirect,verplaatsen move,of orop otherwiseeen muckandere withmanier almostwelk anyartikel articledan onook op Wikitravel kan manipuleren. It'sHet notis reallyvaak necessaryhelemaal tonie waitnodig forom anop een administrator tote dowachten someom "administrative"wat workadministratieve werkzaamheden uit te voeren; inhet fact,is it'svaak bestbeter toom justzelf [[Project:plunge forward|plungeerin forwardte duiken]] anden het dowerk thezelf jobte yourselfdoen.
 
==Administrator worden==
Als je denkt dat een Wikireiziger een administrator moet worden, en dat kan ook jezelf zijn, dien je hun naam te posten op [[Project:Aanmelding administrators|Aanmelding administrators]] met een kleine uitleg over waarom die persoon administrator moet worden. Na zeven dagen overleg, zullen de andere admins hem de status van administrator geven.
 
==EndingBeëindigen Administratoradministrator privileges==
 
Gebruikers accounts met veel privileges mar die weinig worden gebruikt zijn een veiligheidsrisico. Om deze reden worden administrator accounts die 3 maanden niet worden gebruikt automatisch ingetrokken nadat een er email over is verstuurd aan de betreffende gebruiker. Het wordt gewaardeerd als administrators weten dat ze geen tijd of zin meer hebben voor hun taken dit zelf melden zoadat de privileges kunnen worden ingetrokken.
Unused high-privilege user accounts are a security risk. For this reason, administrators who don't use their user accounts for 3 months will be notified by email and their privileges will be revoked. Administrators who know they don't have the time or interest to continue as admins should request to have their privileges revoked voluntarily.
 
AdministratorsVan whoadministrators abusedie theirde privileges willmisbruiken haveworden thosede privileges revokedweer ingetrokken.
 
Na het verliezen van de privileges om welke reden dan ook, moet een Wikireiziger door hetzelfde nominatieproces gaan om de privileges weer te verkrijgen.
After losing admin privileges for any reason, a Wikitraveller must go through the nomination process again to regain those privileges.
 
==CurrentHuidige Administrators==
 
YouEr canstaat seeeen thelijst listmet ofde currenthuidige admins onop [[Special:listadmins]].
 
 
Zie ook: [[Project:non-administrator tasks|non-administrator taskstaken]]
 
[[de:Project:Administratoren]]
4.498

bewerkingen