Taalgids Duits: verschil tussen versies

55 bytes toegevoegd ,  9 jaar geleden
hoofdstukverdeling volgens Engels taalgidssjabloon
(kleine wijzigingen)
(hoofdstukverdeling volgens Engels taalgidssjabloon)
Medeklinkers worden sterk uitgesproken.
 
==BasiswoordenWoordenboek==
 
===Basiswoorden===
 
{{infobox|Gebruikelijke uitdrukkingen|
; Graag gedaan : Gerne (''GER-nuh'')
 
===Bij problemen===
 
; Laat me met rust : Lass / Lassen Sie mich in Ruhe . (''LAS(-een zie) miesj ien ROE-uh'')
; Mag ik jouw/uw GSM gebruiken? : Kann ich dein/Ihr Handy benutzen? (''kan iesj daain/ier HEN-die buh-NOET-sun?'')
 
===Cijfers===
 
; 0 : null (''noll'')
; meer : mehr (''meer'')
 
===Rangtelwoorden===
 
; 1. : erster (''er-stur'')
; 101. : (ein)hunderterster (''[ein]-HUN-dert-er-stur'')
 
===Tijdsaanduiding===
 
; nu : jetzt (''yetst'')
; 's nachts : nachts (''nahkhts'')
 
=====Klok=====
 
; Eén uur : ein Uhr (''EIN oor'')
; in _____ : Im Jahr _____ (''im YAHR _____'')
 
=====Dagen=====
 
; vandaag : heute (''HOY-tuh'')
; zondag : Sonntag (''ZON-taak'')
 
=====Maanden=====
 
; januari : Januar (''YAH-noe-ahr'')
; december : Dezember (''dee-TSEM-ber'')
 
===Kleuren===
 
; zwart : schwarz (''shvahrts'')
; donker - : dunkel- (''dune-kel'') zoals in dunkelblau
 
===Vervoer===
 
====Trein en bus====
 
; Hoeveel kost een kaartje naar _____? : Was kostet eine Fahrkarte nach _____? (''vass KOSS-tet eigh-nuh FAHR-kahr-tuh nahkh _____?'')
; Wanneer komt de trein/bus aan in _____? : Wann kommt dieser Zug/Bus in _____ an? (''vahn KOMT die-zer TSOEK/BOESS in _____ ahn?'')
 
====Richtingen====
 
; Hoe kom ik in _____ ? : Wie komme ich nach/zum/zur _____ ? (''vie KOM-muh ikh nahkht/soem/tsoer _____?'')
; Breng me naar daar, alstublieft. : Bringen Sie mich bitte dahin. (''BRING-en zie mikh BIT-tuh dah-HIN'')
 
===Slapen===
 
; Zijn er nog kamers beschikbaar? : Sind noch Zimmer frei? (''ZINT nokh TSIM-mer FREIGH?'')
; Ik wil uitchecken. : Ich möchte auschecken. (''ikh MOEKH-tuh ows-check-en'')
 
===Geld===
 
; Kan ik met een kredietkaart betalen? : Kann ich mit Kreditkarte zahlen? (''kahn ikh mit kree-DIET-kahr-tuh TSAH-len?'')
; Waar is er een geldautomaat? : Wo ist ein Geldautomat? (''voh ist eign GELT-ow-toh-maht?'')
 
===Eten===
 
; Een tafel voor één/twee personen, alstublieft. : Ein Tisch für eine Person/zwei Personen, bitte. (''eighn TISH fuur EIGHN-uh per-ZOHN/TSVEIGH per-ZOHN-nen, BIT-tuh'')
; De rekening, alstublieft. : Zahlen, bitte. (''TSAH-len, BIT-tuh'')
 
===Uitgaan===
 
; Serveert u alcohol? : Haben Sie alkoholische Getränke? (''HAH-ben zie ahl-koh-HOHL-ish-uh guh-TRENG-kuh?'')
; Wanneer sluit u? : Wann schließen Sie? (''vahn SHLIE-sen zie?'')
 
===Winkelen===
 
; Hebt u dit in mijn maat? : Haben Sie das in meiner Größe? (''HAH-ben zie dahs in MEIGH-ner GROO-suh?'')
; ...een Nederlands-Duits woordenboek. : ...ein Niederländisch-Deutsch-Wörterbuch. (''eighn NIE-der-lendisj-DAUTSJG woor-ter-boekh'')
 
===Rijden===
 
; Ik wil een auto huren. : Ich möchte ein Auto mieten. (''ikh MUK-tuh aain AUW-toh mie-ten'')
; tol : Maut (''MAUWT'')
 
===Autoriteiten===
 
; Ik heb niets verkeerds gedaan. : Ich habe nichts getan. (''ish HAH-buh nikhts ge-TAHN'')