Wikivoyage:Sjabloon voor routes

NAAM ROUTE
KBHFa PLAATSNAAM
HST PLAATSNAAM
ABZrg PLAATSNAAM NAAM ROUTE
ABZlg PLAATSNAAM NAAM ROUTE
KRZ PLAATSNAAM, NAAM ROUTE
ABZlf PLAATSNAAM NAAM ROUTE
ABZrf PLAATSNAAM NAAM ROUTE
GRENZE NAAM LAND/NAAM LAND
TRAJEKT NAAM WATER
WBRÜCKE NAAM RIVIER
tSTR NAAM REGIO
BS2+lBS2+r PLAATSNAAM
HSTSTR PLAATSNAAM
BS2lBS2r PLAATSNAAM
HST PLAATSNAAM
KBHFe PLAATSNAAM
Het gebruik van onderstaande sjablonen ({{Tabel Wandelpaden|...}} en {{SP|...}}) 
maakt het mogelijk een route-schema zoals hier rechts afgebeeld te maken.
Per type {{SP|...}} wordt hieronder het formaat aangegeven.

{|{{Tabel wandelpaden|NAAM ROUTE}} <kop van de overzichtsfiguur rechtsboven in het artikel> 
{{SP|KBHFa||[[PLAATSNAAM]]}} <beginpunt (niet altijd een plaats)> 
{{SP|HST||[[PLAATSNAAM]]}} <plaats op de route>
{{SP|ABZrg||[[PLAATSNAAM]] [[NAAM ROUTE]]}} <splitsing; er komt van links een route bij> 
{{SP|ABZlg||[[PLAATSNAAM]] [[NAAM ROUTE]]}} <splitsing; er komt van rechts een route bij>
{{SP|KRZ||[[PLAATSNAAM]], [[NAAM ROUTE]]}} <kruispunt met een andere route> 
{{SP|ABZlf||[[PLAATSNAAM]] [[NAAM ROUTE]]}} <splitsing; er gaat naar links een route af> 
{{SP|ABZrf||[[PLAATSNAAM]] [[NAAM ROUTE]]}} <splitsing; er gaat naar rechts een route af> 
{{SP|GRENZE||NAAM LAND/NAAM LAND}} <grensoverschrijding tussen twee landen> 
{{SP|TRAJEKT||NAAM WATER}} <een zee, meer of grote rivier over met een schip of pontveer> 
{{SP|WBRÜCKE||NAAM RIVIER}} <een rivier of ander groot water over met een brug> 
{{SP|tSTR||NAAM REGIO}} <in deze regio is de route nog niet gedefinieerd> 
{{SP2|BS2+l|BS2+r||[[PLAATSNAAM]]}} <de route splitst in twee varianten>
{{SP2|HST|STR||[[PLAATSNAAM]]}} <een van de varianten loopt door een plaats>
{{SP2|BS2l|BS2r||[[PLAATSNAAM]]}} <de beide varianten komen samen> 
{{SP|HST||[[PLAATSNAAM]]}} <plaats op de route> 
{{SP|KBHFe||[[PLAATSNAAM]]}} <eindpunt> 
|}
|}

De/Het NAAM ROUTE ligt/loopt in NAAM REGIO in NAAM LAND.

Bovenstaande zin uiteraard aan te passen aan de omstandigheden; een Europese route loopt in Europa; een plaatselijke route in de gemeente Apeldoorn op de Veluwe, enzovoort.

Onder deze inleidende zin een tot drie alinea's met basisinformatie, liefst af te sluiten met een overzichtskaartje (dit komt dan naast de inhoudsopgave terecht, en hopelijk wordt ooit een oplossing gevonden voor het probleem van het wegvallende eerstvolgende kopje.

Karakter Bewerken

Liefst zowel landschappelijk als sociaal-historisch, maar steeds vanuit de beleving van de wandelaar/fietser/automobilist of wat voor reiziger de route volgt.

Voorbereiding Bewerken

Deze paragraaf kan vaak vervallen of met "Veiligheid" worden gecombineerd, omdat het niet de bedoeling is open deuren in te trappen.

Veiligheid Bewerken

Deze paragraaf bij "Voorbereiding" trekken, indien de inhoud voorbereiding noodzakelijk maakt (denk aan vaccinaties en andere voorzorgen). Ook is het belangrijk vooraf te waarschuwen voor het gevaar dat aan bepaalde routes kleeft, bijvoorbeeld bergetappes, gevaarlijke dieren, gevaarlijk weer, criminaliteit, enzovoort.

Arriveren/Naar de start Bewerken

Over de titel van dit kopje bestaat nog geen consensus; wel over de inhoud van de paragraaf. Geef zo nodig (vooral bij grote routes) ook informatie over tussentijds op de route komen en over de route in de tegengestelde richting volgen, dus bij het eindpunt beginnen.

Route (Eventueel: Route in NAAM LAND, herhaald voor elk land) Bewerken

Gedetailleerde routebeschrijving, voorzover mogelijk zonder schending van copyrights; vermelding van logies en eetgelegenheden zijn toegestaan, maar beperken tot eenzame en bijzondere plekken (dus niet een lijst met alle hotels in Berlijn).

Veiligheid Bewerken

Indien het onderwerp nog niet is behandeld. Een waarschuwing voor een incidenteel punt (zoals een gevaarlijk kruispunt) krijgt een plek in de routebeschrijving zelf.

Na het eindpunt Bewerken

De inhoud moet aangeven hoe je vanaf het eindpunt naar een groot station of vliegveld komt of, bij korte routes, terug naar het beginpunt.

Alleen indien je hierbij een zinvolle inhoud kunt geven.

Voetnoten Bewerken

{{References}} Wikivoyage streeft ernaar geen voetnoten te hebben, maar mochten ze toch voorkomen, plaats ze dan hier.

Verwijzingen Bewerken

Ook literatuurverwijzingen en externe links onderaan het artikel worden in Wikivoyage bij voorkeur vermeden, maar mochten ze noodzakelijk zijn, plaats ze dan hier.

Dit artikel is nog geheel in opbouw. Het bevat een sjabloon, maar nog niet genoeg informatie om bruikbaar te zijn voor een reiziger. Duik erin en breid het uit!