Wikivoyage:Richtlijnen voor sjablonen

De software die we gebruiken, MediaWiki, heeft de mogelijkheid om de inhoud van een artikel automatisch in een ander artikel in te voegen. Dit noemen we 'Sjablonen (of met een ander Nederlands Woord: Mallen maken).

Dit artikel beschrijft hoe we sjablonen maken. Voor een lijst met beschikbare sjablonen, kijk op Project:Artikel status.

Sjablonen moeten worden gebruikt voor Bewerking versnelling en metadata. In het algemeen moet een sjabloon worden besproken voordat het kan worden gecreëerd of aangepast. Soms zijn sjablonen verwarrend voor nieuwe gebruikers en het gebruik van vele sjablonen die vergelijkbare functies uitvoeren is contra-productief. Let op dat het omzetten van sjablonen naar andere formaten (print of pdf bijvoorbeeld) kan bemoeilijken en dat dit samen met de beheer-issues die sjablonen met zich mee brengen, het lang niet altijd een ideaal hulpmiddel maken.

Nieuwe Mediawiki Sjabloon Voorstellen bewerken

Voordat een Sjabloon voor algemeen gebruik wordt ingezet, moet het worden besproken en goedgekeurd als de best manier van werken. Sjablonen hebben namelijk voor- en nadelen. Sommige situaties lenen zich goed voor het gebruik van sjablonen, andere minder of zelfs niet.

Als gebruikers wensen te experimenteren met het gebruik van sjablonen dan moeten ze op de overleg pagina's uitleggen wat ze proberen te doen en te bereiken met ontwikkeling van dat sjabloon. Zo kunnen we van elkaar leren.

Gebruiksdocumentatie bewerken

Van elk Mediawiki sjabloon dat is bedoeld voor het gebruik door Wikischrijvers moet het doel zijn beschreven en vastgelegd voordat het wijdverbreid gebruikt kan en mag worden. Dit moet worden gedaan op de overleg pagina van het sjabloon, maar ook op de projectpagina of helppagina waar wordt uitgelegd hoe, waar en wanneer het sjabloon te gebruiken. Die sjablonen moeten hier ook op een lijst staan met verwijzingen naar de documentatie.

Wijziging-controle bewerken

Wijzigingen aan welk Mediawiki sjabloon dan ook, zeker de populaire sjablonen, moeten eerst worden besproken en getjapt zijn voordat ze worden doorgevoerd. Een substantiële wijziging aan een sjabloon kan andere gebruikers in verwarring of in nood brengen. De sjabloon wijziging gaat namelijk pas in als iemand op de pagina waar zo'n sjabloon wordt gebruikt pas op bewerk en opslaan klikt. Om dergelijke praktijken goed te bewaken moet iedere voorgestelde wijziging vergezeld gaan van een veranderingsplan dat beschrijft hoe de betreffende pagina's gaan worden aangepakt.

Zie ook bewerken