Zeeuws-Vlaanderen

zuidelijkste gedeelte van de Nederlandse provincie Zeeland
Waarschuwing: er kunnen nog beperkende maatregelen van kracht n.a.v. de Covid-19 pandemie. Klik "Uitvouwen" voor meer informatie.
WAARSCHUWING: Door de uitbraak van de besmettelijke ziekte COVID-19 (zie coronaviruspandemie), veroorzaakt door het virus SARS-CoV-2, ook bekend onder de naam coronavirus, zijn er wereldwijd reisbeperkingen. Het is dan ook van groot belang de adviezen van de officiële instanties van België en Nederland frequent te raadplegen. Deze reisbeperkingen kunnen betrekking hebben op inreisbeperkingen, sluiting van hotels en restaurants, quarantainemaatregelen, het zich op straat mogen bevinden zonder toegestane reden en meer, en kunnen met onmiddellijke ingang worden ingevoerd. Uiteraard dient u, in uw eigen belang en dat van anderen, aanwijzingen van overheidswege onmiddellijk en stipt op te volgen.

Zeeuws-Vlaanderen is het zuidelijkste deel van de provincie Zeeland.

Regio'sBewerken

Zeeuws-Vlaanderen is te verdelen in een oostelijk en een westelijk deel, vroeger gescheiden door de Braakman, een (grotendeels ingepolderde) oude zeearm, en tegenwoordig door het Kanaal Gent-Terneuzen. Langs dit kanaal liggen industrieplaatsen als Terneuzen en Sas van Gent.

Bestuurlijk bestaat Zeeuws-Vlaanderen uit drie gemeenten:

StedenBewerken

Andere bestemmingenBewerken

Het Verdronken Land van Saeftinghe - Dit natuurgebied in het uiterste oosten van Zeeuw-Vlaanderen is een schorrengebied in de Westerschelde en vormt de grootste brakwaterzone van West-Europa. Vroeger was de Saeftinghe een welvarende polder.

InfoBewerken

De geografie van de streek heeft zich in de loop van de geschiedenis sterk gewijzigd. Hoewel het gebied nu een deel van het Europese vasteland is, is dat zeker niet altijd zo geweest. Terneuzen, Zaamslag en Axel lagen bijvoorbeeld oorspronkelijk op een eiland dat door mensen van de overkant (Walcheren) bevolkt werd. Dit deel van de streek heeft daardoor een sterk calvinistisch karakter. Bij Zaamslagveer begon het eigenlijke vasteland aan de oostzijde, het land van Hulst. Dit heeft nog steeds een sterk katholiek karakter, het werd later door de Republiek veroverd. De hele streek was frontlijn in de Tachtigjarige Oorlog en het uiteindelijk veroverde gebied werd een generaliteitsland: Staats-Vlaanderen.

Ten westen van Terneuzen was oorspronkelijk veel water, waar de Braakman, een zeearm die pas in de jaren vijfig werd afgedamd, een rest van is. Ook het westen van de streek heeft een bewogen geschiedenis. Breskens heet niet voor niets de Bresjes; er waren daar ooit vele eilandjes. Het Zwin dat nu niet meer dan een slufter is die de doorwaadbare landsgrens vormt, was ooit een fikse zeearm die Brugge via Damme met de Noordzee verbond. Sluis ligt nu een aardig stuk landinwaarts, maar de Slag bij Sluis was een heuse zeeslag.

Nadat België in 1830 onafhankelijk was geworden, was de streek vooral een smokkelparadijs, onder andere van boter en sigaretten, hoewel er ook militaire installaties waren. Terneuzen heeft nog steeds een arsenaal, op de grens bij Knokke ligt een plaatsje Retranchement en restanten van diverse forten zijn nog te vinden. Tijdens de Eerste Wereldoorlog ontstonden in België annexatieplannen ter compensatie van de geleden schade. In reactie hierop ontstond onder andere het Zeeuws-Vlaams volkslied.

TaalBewerken

Hier en daar kan men in Zeeuws-Vlaanderen nog Zeeuwse en Vlaamse dialecten horen.

ArriverenBewerken

Per autoBewerken

Er zijn maar twee manieren om vanuit de rest van Nederland naar Zeeuws-Vlaanderen te rijden: Ten eerste via de Westerscheldetunnel of als alternatief via België.

Per bootBewerken

Tussen Vlissingen en Breskens vaart een fiets- en voetveer. Deze fastferry sluit aan op de bussen in West Zeeuws-Vlaanderen en op de trein in Vlissingen.

RondreizenBewerken

Wat het openbaar vervoer betreft kent Zeeuws-Vlaanderen een uitgebreid netwerk buslijnen. Er zijn ook behoorlijke busverbindingen met België, zo is het mogelijk om met de bus vanuit Terneuzen naar Gent te rijden (Connexxion).

BekijkenBewerken

RoutesBewerken

DoenBewerken

EtenBewerken

Het meeste wat door de Zeeuwen wordt gegeten is bolussen, mosselen, garnalen en nog heel veel vis.

UitgaanBewerken

VeiligheidBewerken

RondomBewerken

  • België is vanuit Zeeuws-Vlaanderen makkelijker bereikbaar dan Nederland.
  • De Vlaamse kunststeden Brugge, Gent en Antwerpen zijn vanuit Zeeuws-Vlaanderen vlakbij.
Dit artikel is nog geheel in opbouw. Het bevat een sjabloon, maar nog niet genoeg informatie om bruikbaar te zijn voor een reiziger. Duik erin en breid het uit!