Overleg:Tilburg

Active discussions

De tekst van deze pagina komt sterk over een met de tekst op Wikipedia!

RingwegBewerken

Er wordt een ringweg genoemd, de die in 2010 klaar zou moeten zijn. Weet iemand daar iets meer over te schrijven? alvast bedankt --(WT-nl) Rein N. 18 mrt 2012 13:07 (EDT)

VeiligheidBewerken

Deze discussie over Tilburg werd gevoerd op de OP van FredTC, en is hierheen verplaatst.

Beste Fred, en ook ping De Wikischim als hij meeleest, blijkbaar vind jij dit een adequate beschrijving van de Tilburgse veiligheidssituatie. De passage roept bij mij een aantal vragen op:

  • wie is diegene die de situatie ter plekke kent en hoe weet jij dat?
  • hoe kan een Tilburger "zelf" bepalen wat een relatief onveilig stadsdeel is?
  • als die onveiligheid weinig betekent in het dagelijks leven, waar bestaat die onveiligheid dan uit?
  • als die onveiligheid weinig betekent in het dagelijks leven, waarom wordt deze passage dan met hand en tand verdedigd? Waarom moet het hier genoemd worden als er blijkbaar weinig van te merken is, ik neem aan ook voor toeristen?
  • een reden die gegeven wordt voor het feit dat er geen enkele Tilburgse wijk op de lijst van probleemwijken staat, dat de gemeente bang zou zijn voor verdere (sic) reputatieverlies. Verder ten opzichte van? En hier lees ik juist dat Utrecht "teleurgesteld" is, en de zuidelijke provincies "verbolgen" dat alleen Eindhoven op de lijst staat. Ik kan me juist voorstellen dat Tilburg er best een wijk op had gewild: staat immers Haags geld tegenover?

Nogmaals: op basis waarvan wordt deze passage steeds teruggezet? Groet, Vinvlugt (overleg) 17 dec 2017 15:13 (CET)

@Vinvlugt: Dit is de eerste keer dat deze passage wordt teruggezet; er is dus geen sprake van "steeds weer". Jij hebt deze indertijd verwijderd maar, tevens het bijbehorende kopje. Dat laatste is zeer beslist niet de bedoeling. Je hebt immers zelf de informatie aangeleverd dat Tilburg hoog op de lijst van onveilige steden staat. Aan de bijdragen van de gebruiker die de oorspronkelijke tekst had geplaatst, was goed te zien dat hij/zij goed op de hoogte was van de situatie in Tilburg. Er is dus wat mij betreft geer reden om aan de juistheid van de meer gedetailleerde informatie te twijfelen. --FredTC (overleg) 17 dec 2017 18:00 (CET)
Beste Fred, ook De Wikischim heeft al twee keer iets over de (on)veiligheid van Tilburg teruggezet. Ik constateer dat je niet echt op mijn inhoudelijke vragen ingaat, maar vertrouwt op de expertise van eh... iemand die op Wikitravel wat geschreven heeft over hé wat toevallig, Tilburg en Eindhoven! Waarom niet ons eigen verstand gebruiken? Vinvlugt (overleg) 17 dec 2017 18:14 (CET)
Nee Vinvlugt, De Wikischim heeft een eigen versie van de informatie toegevoegd; die informatie kwam dus in de plaats van de informatie die jij had verwijderd, maar hij heeft niets teruggezet. Ik heb wel informatie teruggezet, namelijk de door jou verwijderde informatie. Ik had al eerder aangegeven dat het mij beter leek de originele tekst terug te plaatsen (zie: Overleg gebruiker:De Wikischim). --FredTC (overleg) 18 dec 2017 03:33 (CET)
Beste Fred TC, en waarom lijkt het jou beter deze informatie terug te plaatsen? Op basis waarvan? En wat vind je van de door mij hierboven opgeworpen bezwaren/vragen bij deze passage? 194.171.104.35 18 dec 2017 08:31 (CET) Vinvlugt (overleg) 18 dec 2017 10:01 (CET)
Beste Vinvlugt, waarom ik dat terugplaatsen beter vond, stond al kort in de bewerkingssamenvatting van het terugdraaien. (WT-nl) Pisanggoreng heeft in enkele dagen tijd in 36 bewerkingen een grote hoeveelheid gegevens aan Tilburg toegevoegd, waaronder ook informatie over de Veiligheid. Dat hij daarbij zelfs weet te vermelden dat het specifieke wijken betreft, maakt hem tot een insider (naar mijn vermoeden een bewoner van Tilburg), en beoordeel ik zijn informatie als betrouwbaar. --FredTC (overleg) 18 dec 2017 12:56 (CET)
NB Ik zie dat Wikivoyage:Welkom, Wikipedianen uit de linker marge is verdwenen. Die zou je zeker eens moeten lezen. --FredTC (overleg) 18 dec 2017 12:59 (CET)
Dag Fred, ik woon al ruim dertig jaar in Tilburg, en inderdaad, Noord en West zijn niet de beste wijken, maar ook Zuid zou je kunnen noemen. Maar dit alles geeft toch geen enkel antwoord op mijn vragen? Of vind je die vragen maar onzin? Vinvlugt (overleg) 18 dec 2017 13:08 (CET)
Tja Vinvlugt, jouw vragen ... het kwam op mij wel wat over als een kruisverhoor. De eerste twee had met mijn laatste toevoeging wel beantwoord, vind ik. De overige vragen lijken mij te vragen om enige aanvulling in Wikivoyage:Sjabloon voor grote steden en Wikivoyage:Sjabloon voor wereldsteden en wellicht ook in Wikivoyage:Waar plaats je het?. Maar ik zou meer algemeen een slagzin als "niet verwijderen, maar verbeteren" willen promoten als info niet helemaal naar iemands zin is. Een hoofdkop (==) mag nooit verdwijnen, een subkop (===) kan wel bijvoorbeeld met "Per boot" in een bestemming die in het geheel geen bevaarbaar water heeft. --FredTC (overleg) 20 dec 2017 13:23 (CET)
Dag Fred, sorry dat het als een kruisverhoor overkwam, maar de moeite die het me kost om iets te verwijderen wat in mijn ogen niet aan enige kwaliteitsstandaard voldoet maakt me inderdaad wat verbeten. Blijkbaar vinden jij en De Wikischim het enorm belangrijk dat er iets over de onveiligheid van Tilburg wordt vermeld. Ik denk dan: op basis waarvan? En die simpele vraag wordt niet beantwoord. Je opmerkingen over aanvulling van sjablonen, en ook die over hoofd- en subkoppen (ja ik weet het, ik haalde iets te veel weg) snap ik niet. Dat jij die passage over reputatieverlies weer terugzet, en ook dat het weinig betekent in het dagelijkse leven: dan is het toch niet zo raar dat ik antwoord wil op mijn vragen 3, 4 en 5? Vinvlugt (overleg) 20 dec 2017 13:37 (CET)
Op basis waarvan is omdat het door de oorspronkelijke auteur zo vermeld is, bovendien heb jij dat zelf ook heel duidelijk aangetoond met deze opmerking. En het is belangrijk om altijd iets over de veiligheidssituatie van een bestemming te zeggen, Tilburg is geen uitzondering (vooral niet wegens die top-tien). De passage over reputatieverlies terugzetten is gewoon een neveneffect van het terugdraaien van de verwijdering. Het is heel goed mogelijk dat daar zo over werd gesproken rond maart 2012 toen deze passage werd geplaatst. Dat het weinig betekent in het dagelijks leven, is voor mij vooral een geruststelling dat je niet 24*7 gegarandeerd met messteken of andere ellende eindigt als je een stap in een "foute" buurt zet. Kortom ik kan er geen echte fouten of onmogelijkheden in ontdekken, maar e.e.a. zou best anders verwoord kunnen worden. --FredTC (overleg) 21 dec 2017 06:17 (CET)
Ik heb de grootste onzin verwijderd. Lijkt me dat we moeten oppassen met lijstjes van het AD, waar Tilburg in 2010 op 3 staat, en nu op 14. Veiligheid zal vast iets verbeterd zijn, maar een dergelijke sprong geeft wat mij betreft wel de waarde van dit soort lijstjes weer, net als bijvoorbeeld die ziekenhuis-top 100 die ze jaarlijks presenteren.
En over dat reputatieverlies: ik heb een bron gegeven dat gemeenten juist op die lijst wilden, vanwege de financiën, en dan maak je je er wel heel makkelijk van af door te zeggen "heel goed mogelijk dat daar zo over werd gesproken". Doen we op Wikivoyage dan helemaal niets op basis van bronnen? We geloven alles wat ene Wikitravel-auteur, die nog nooit een bijdrage op Wikivoyage heeft gedaan, ooit heeft toegevoegd? Omdat het erop leek dat hij er wel verstand van had? Ik vind het maar moeilijk te geloven. Vinvlugt (overleg) 21 dec 2017 08:35 (CET)
Nogmaals: Wikivoyage:Welkom, Wikipedianen --FredTC (overleg) 21 dec 2017 09:04 (CET)
Ik zal het erbij laten. Wat een bizar project is dit. Vinvlugt (overleg) 21 dec 2017 14:25 (CET)
Het lijkt mij dat als een bewoner problemen heeft met bepaalde stellingen, dat er toch wel ergens vermeld mag worden waar de stellingen vandaan komen dat drie van de vier wijken van Tilburg onveilig zouden kunnen zijn. Misschien kan Pisanggoreng iets meer vertellen? Ik weet zo snel niet wie het heeft toegevoegd, maar in 2012 ging het alleen nog om Noord en West. Dqfn13 (overleg) 12 jan 2018 18:50 (CET)
Beste Dqfn13, dank voor je bijdrage. Pisanggoreng gaat ons niets wijzer maken: die "WT" in zijn naam betekent dat hij van Wikitravel is/was, en voor zover ik weet heeft hij aan Wikivoyage nog nooit een bijdrage geleverd. Dat Tilburg-Zuid nu ook genoemd staat, is omdat ik gezegd heb (om te illustreren dat het onzin is dat het onzin is om heel West en Noord te noemen) dat er ook in Zuid mindere wijken zijn. Vinvlugt (overleg) 14 jan 2018 20:10 (CET)
Maar goede bronnen en dus betrouwbare informatie is er onvoldoende om deze stelling te kunnen staven? Ik kan namelijk over de Kersenboogerd en de Grote Waal in Hoorn namelijk hetzelfde zeggen. Daar kan dan ook Hoorn Noord meegenomen worden, omdat daar ook een paar straten zijn die minder zijn. Probleem is alleen, dat ik in het slechte deel van de Kersenboogerd heb gewoond en dat ik nu in een mindere buurt van Hoorn Noord woon en ik heb nog nooit ergens echt last gehad. Dqfn13 (overleg) 14 jan 2018 22:31 (CET)
Als de onveiligheid niet de betreffende wijken als geheel betreft, dan dient er een nadere detaillering te komen, niet een verwijdering. Zolang die nadere detaillering er niet is, is de huidige info het beste dat we kunnen bieden. Als we de huidige detaillering wel zouden schrappen, blijft heel Tilburg over, en volgt dan het schrappen van heel Tilburg omdat niet heel Tilburg onveilig is?. --FredTC (overleg) 15 jan 2018 02:37 (CET)
Beste FredTC, jij kiest mijns inziens voor "beter onbetrouwbare informatie dan helemaal geen informatie". Ik vind dat onbegrijpelijk. Ik heb meerdere keren uitgelegd dat je (in mijn ogen) een bron nodig hebt voor iets subjectiefs (inwoners/bezoekers van een stad ervaren veiligheid heel verschillend) en ietwat precairs (het is nogal wat om hele wijken als onveilig te bestempelen). Ik heb zelfs een poging gewaagd om te zoeken naar bronnen, maar het resultaat: zowel berichten dat Tilburg in de top-10 staat als dat Tilburg een heel stuk veiliger is geworden. Dan is het toch niet te veel gevraagd om iets van onderbouwing te vragen voor de bewering dat Tilburg een onveilige stad is? Op het artikel Amsterdam, de stad die (uit mijn hoofd) al jaren bovenaan staat in de lijst van onveilige steden lees ik "In het algemeen is Amsterdam een tamelijk veilige stad". Nou weet ik dat wat er in een ander artikel staat niet van invloed hoeft te zijn op de inhoud van een ander artikel, maar erg consistent is het niet. Vinvlugt (overleg) 15 jan 2018 08:21 (CET)
Nee, ik kies niet voor onbetrouwbare informatie. Ik kies voor informatie die ik betrouwbaar vind en die jij onbetrouwbaar vindt. Wat is jouw definitie van onbetrouwbaar, dat je de informatie onbetrouwbaar vindt? --FredTC (overleg) 16 jan 2018 03:02 (CET)
Ik heb het gevoel dat ik blijf herhalen, maar wie weet komt de boodschap nu aan. "Het zijn vooral enkele wijken van Tilburg die bijdragen aan deze onveiligheid: Noord-Tilburg, West-Tilburg en Zuid-Tilburg" is onbetrouwbaar omdat dit veel te "groffe" informatie is. Tilburg-West is sowieso niet geheel precies gedefinieerd ('t Zand, de Reit, het Wandelbos, en heel de Reeshof?), voor Tilburg-Zuid geldt dat a forteriori. En dan: niet heel Tilburg-West, noch heel Tilburg-Zuid kan als "slechtere" wijk" worden gezien. Tilburg-Noord heeft wel die naam, maar nogmaals: wie ben ik, of wie is Pisanggoreng, om dit vast te stellen? Ook nog een punt: dit artikel stelt dat Tilburg op de 14e plaats staat, met relatief veel woninginbraken, iets waar toeristen weinig tot niets van merken. Wat rechtvaardigt dan die zin "Tilburg heeft een reputatie niet de veiligste stad te zijn omdat het in de top-tien van de onveiligste steden van Nederland staat"? Amsterdam staat al jaren op nummer 1, maar blijkbaar is dat een tamelijk veilige stad volgens Wikivoyage. Ik snap overigens niet dat jij de informatie als betrouwbaar kunt beoordelen. Je doet dat op basis van iets wat een onbekende ooit, jááááren geleden aan het artikel toegevoegd heeft, en op basis van iets wat ik gezegd heb, terwijl ik lul als Brugman om te zeggen dat ik de informatie verwijderd wil hebben. Vinvlugt (overleg) 16 jan 2018 08:47 (CET)
De veiligheid op straat is een relatief gemeenschappelijk gevoel die zowel inwoner als toerist ervaart (met uitzondering van bv. criminaliteit specifiek gericht op toeristen). Een document blz 14 [1] zegt bv. dat het veiligheidsgevoel op de Korvel niet goed is. Als een aantal mensen een bepaalde plek onveilig bevinden, dan kan dat hier toch vermeld worden, losstaand of de plek ook effectief onveilig is. Als inwoner moet je dat ook toch wel redelijk goed weten. Livenws (overleg) 16 jan 2018 16:53 (CET)
Mijn betoog blijft toch: niet verwijderen, maar verbeteren. Dus als het alleen bepaalde buurten in die wijken zijn, moet de info worden aangevuld. Zoals het er nu staat, zal iemand die geen risico's wil nemen een te groot gebied mijden. Dat vind ik een betere situatie dan dat iemand door het ontbreken van de huidige detail-info (die dus heel goed nadere detaillering kan gebruiken) in problemen kan komen. --FredTC (overleg) 17 jan 2018 03:01 (CET)
Beste Fred, er zijn helemaal geen wijken die een reiziger zou moeten mijden, hoe kom je daar toch bij? Vinvlugt (overleg) 17 jan 2018 08:13 (CET)
Dat heb ik ook niet beweerd. --FredTC (overleg) 18 jan 2018 02:44 (CET)
En die "iemand die geen risico's wil nemen", die volgens jou een te groot gebied zal mijden? Ik nam aan dat je voor die hypothetische reiziger deze informatie er zo graag in wil. Vinvlugt (overleg) 18 jan 2018 08:24 (CET)
Ik denk dat je mijn opmerking nog eens goed moet doorlezen. --FredTC (overleg) 19 jan 2018 02:45 (CET)
Fred, jij wilt de informatie over onveilige gebieden liever behouden, is het dan niet zaak dat jij dan correcte informatie gaat zoeken om de beweringen correct weer te geven? Er zijn namelijk meerdere mensen die stellen dat het niet correct is, zij kunnen nu hier praten als brugman, maar jij houdt hard vol dat het hier hoort te staan... zelfs als het maar ten delen klopt. Jij brengt in mijn ogen nu ook de geloofwaardigheid van dit artikel in gevaar. Dqfn13 (overleg) 20 jan 2018 13:18 (CET)
Veel dank Dqfn13 voor de interventie, ik wist werkelijk niet meer wat ik meer kon doen om de discussie verder te helpen. Vinvlugt (overleg) 20 jan 2018 18:39 (CET)
Beste Dqfn13, de zinsnede "Er zijn namelijk meerdere mensen die stellen dat het niet correct is" klopt niet. Het zijn niet meerdere mensen, maar veel belangrijker: Vinvlugt heeft nooit gezegd dat het niet correct is. Op Wikivoyage gaan we af op ervaringen van de reiziger, in dit geval Pisanggoreng. Van wat Pisanggoreng heeft geschreven wordt dus niet gezegd dat het niet correct is, maar het moet wel verwijderd worden. Die logica ontgaat me. Uiteindelijk werd gesteld dat niet de hele wijk onveilig is, waarmee toch wordt gezegd dat het wel degelijk in die wijk speelt. --FredTC (overleg) 21 jan 2018 03:12 (CET)
Die onveiligheid wordt gebaseerd op iets wat werkelijk waar niet na te gaan is. Daarnaast geeft Vinvlugt, als ik het goed heb onthouden bewoner van de stad, nu al meermalen en op verschillende wijzen geprobeerd aan te geven dat die onveiligheid helemaal niet speelt voor een hele wijk, terwijl dat wel in dit artikel beweerd wordt. Dus nogmaals: het artikel beweerd hier iets wat niet waar is. Dqfn13 (overleg) 21 jan 2018 20:07 (CET)
Dan zou de formulering daar op aangepast kunnen worden, dus (bijvoorbeeld): "Het zijn vooral enkele buurten in de wijken Noord-Tilburg, West-Tilburg en Zuid-Tilburg die bijdragen aan deze onveiligheid". --FredTC (overleg) 22 jan 2018 02:28 (CET)
En wat zou de reiziger daar precies mee opschieten, dit soort niet-specifieke informatie (dat is een serieuze vraag)? Overigens blijf ik het merkwaardig vinden dat op Tilburg en Eindhoven vrij expliciet gemeld moet worden dat het er enigszins onveilig is, terwijl Amsterdam, al jarenlang op 1 in het lijstje van onveilige steden, het mag doen met "In het algemeen is Amsterdam een tamelijk veilige stad". Ik neem aan dat dat de hand van Pisanggoreng is. De door mij aangedragen informatie dat Tilburg de laatste jaren juist flink daalde op dat lijsje lijkt ook aan dovemansoren gericht. Vinvlugt (overleg) 22 jan 2018 08:50 (CET)
Heel dapper: Pisanggoreng afzeiken. --FredTC (overleg) 28 jan 2018 02:49 (CET)
Dag Fred, mijn "ik neem aan dat" sloeg op het feit dat specifiek Eindhoven en Tilburg het met een expliciete vermelding van de veiligheid moeten doen, dat was niet duidelijk in mijn vorige bijdrage. Waarom zou ik in vredesnaam iemand die ik niet ken willen afzeiken? Ik constateer wel dat jij weinig moeite doet om op de inhoud in te gaan, bijvoorbeeld op de laatste zin in mijn bijdrage van 22 januari. Vinvlugt (overleg) 29 jan 2018 08:45 (CET)
←←←

Dat afzeiken gaat je redelijk goed af, maar daarover verder op jouw OP. Wat een gebruiker heeft aan niet-specifieke informatie, is dat hij/zij de mogelijkheid heeft om het op safe te spelen en de wijk te mijden dan wel nadere info te vragen aan het te bezoeken adres. Een gebruiker kan ook denken "hé, ik weet welke buurt(en)" en dan de informatie aanvullen, zoals:

  • ... Noord-Tilburg (o.a. buurt X), ...

of

  • ... West-Tilburg (vooral buurt Y), ...

Het lijstje van onveilige wijken zou overigens moeten worden aangevuld met "Centrum Zuid (vooral Korvel)", zoals door Livenws werd gemeld. --FredTC (overleg) 30 jan 2018 03:16 (CET)

Aha, op die manier. En op basis waarvan gaan wij bepalen wat een onveilige wijk is? Vinvlugt (overleg) 30 jan 2018 08:37 (CET)
Wel de wijken hebben we al (Noord, West en Zuid). Die zouden dan moeten worden aangevuld met de opmerking "Het zijn vooral enkele buurten ..."en met "Centrum Zuid (vooral Korvel)" als eerstgenoemde wijk. Daarmee is dan meteen een voorbeeld gemaakt voor de nadere detaillering die door reizigers kan worden aangebracht. Ik heb twee redenen om Centrum Zuid als eerste te noemen: vanaf het centrum (schouwburg) ben je in enkele minuten lopen in de buurt Korvel, en vanwege de voorbeeldwerking om de buurten expliciet te noemen. --FredTC (overleg) 5 feb 2018 02:51 (CET)
Beste Fred, even een stapje terug: op basis waarvan bepalen wij wat een onveilige wijk is? Vinvlugt (overleg) 5 feb 2018 15:22 (CET)
We hebben inmiddels vastgesteld dat er geen onveilige wijken zijn, maar onveilige buurten in een aantal wijken. De wijken met onveilige buurten zijn dus de door Pisanggoreng aangedragen – en door jou bevestigde – wijken Noord en West, en dat weer aangevuld met de door jou gesuggereerde wijk Zuid. Of bedoelde je toen met Zuid misschien Centrum Zuid (in het Wikipedia-artikel Oud-Zuid genoemd) waar de onveilige buurt Korvel deel van uitmaakt?
PS De wijk Oost die je ook nog hebt gesuggereerd, heb ik niet in het lijstje opgenomen, omdat je die suggestie op niet erg serieuze wijze deed. --FredTC (overleg) 6 feb 2018 03:10 (CET)
Beste Fred, wijken en buurten zijn voor mij redelijk synoniem. En nog één keer een poging een misverstand uit de wereld proberen te helpen. Ik vind dat Tilburg GEEN ONVEILIGE WIJKEN/BUURTEN heeft! Ik heb ergens een keer iets gezegd over "mindere wijken" geloof ik. Maar zou je mijn vraag een keer willen beantwoorden? Op basis waarvan bepalen wij wat een onveilige wijk of buurt is? Vinvlugt (overleg) 6 feb 2018 08:43 (CET)
Als wijken en buurten redelijk synoniem voor je zijn, zijn landen en provincies dat ook voor je, moet ik dan concluderen. Het CBS maakt overigens wel een onderscheid bij de presentatie van statistieken. Jij vindt dat Tilburg geen onveilige wijken/buurten heeft, maar daar denken de Tilburgers duidelijk anders over, blijkens de bijdrage van Livenws. Ook in het nieuws is dat recentelijk aan de orde geweest (bijvoorbeeld):
  • "In Korvel 'maken criminelen de dienst uit' - Nieuwsredactie" (20 mei 2016)
  • "Weer auto uitgebrand in Tilburgse wijk Korvel" (14 augustus 2017)
Het moge duidelijk zijn dat een bezoeker van Tilburg daarvan op de hoogte moet kunnen zijn. Wat de beantwoording van je vraag betreft, dat had ik naar mijn gevoel al gedaan. Reizigers, in dit geval Pisanggoreng, Vinvlugt en Livenws, leveren die gegevens. Jij hebt daarbij in eerste instantie de informatie van Pisanggoreng bevestigd, maar later afgezwakt naar niet de hele wijken, wat dus inhoudt in buurten van die wijken. --FredTC (overleg) 7 feb 2018 03:12 (CET)
Je conclusie over landen en provincies snap ik voor geen meter, maar dat maakt geloof ik ook niets uit. Het rapport dat Livenws aanhaalde staat op mijn "to-read" list. Dat er een auto uitbrandt geloof ik graag, dat gebeurt in elke stad wel een keer, het eerste artikel ken ik niet. Ik blijf erbij dat we voor dit soort moeilijk te meten informatie niet uit kunnen gaan wat ene Pisanggoreng of ene Vinvlugt denken te weten, dus gelukkig ligt er wat leesvoer voor ons beiden. Vinvlugt (overleg) 7 feb 2018 08:31 (CET)

Een update geven?Bewerken

@Vinvlugt - Ik zag net nog een link naar 'Muzima' in het artikel staan, een museum die al een aantal jaar gesloten is. Heb je geen zin het artikel een update te geven? Kijken of locaties, uren, prijzen nog goed zijn, of er bezienswaardigheden nog ontbreken enz.? Livenws (overleg) 16 jan 2018 17:35 (CET)

Dag Livenws, dank voor de aansporing, maar ik pas even. Ik weet het, er zijn er twee nodig voor een discussie, maar eerst De Wikischim, en daarna FredTC die tot aan het gaatje gaan om iets te behouden waarvan ik zeg dat het onbetrouwbare informatie is, ik word er niet goed van. Het hele project staat barstensvol gedateerde informatie, dat heeft werkelijk geen enkele zin. Het is een illusie om te denken dat een weldenkende reiziger Wikivoyage zou gebruiken als hij op reis gaat.
Gelukkig zijn er nog vele anderen die er een andere mening op na houden. Livenws (overleg) 18 jan 2018 13:50 (CET)
Ik laat me graag overtuigen van mijn ongelijk! Zijn er eigenlijk bezoekersaantallen bekend van bijvoorbeeld Wikivoyage, -quote of -nieuws? Vinvlugt (overleg) 18 jan 2018 15:31 (CET)

Nogmaals veiligheidBewerken

Blijkbaar geldt dit als "bron" voor deze informatie. Blijkbaar ben ik een autoriteit op het gebied van Tilburgse veiligheid. Dat West, Noord en Zuid veel te algemene aanduidingen zijn, doet ook niet ter zake. Dat we hier vooral uit eigen waarneming mogen vertellen snap ik, maar bij een moeilijk meetbaar iets als veiligheid lijkt het me toch erg onwenselijk dat we op indrukken van inwoners uitgaan. Ik zal nog één keer terugdraaien, maar als Fred volhoudt in deze onzin, zal ik het onder protest laten staan. Vinvlugt (overleg) 27 dec 2017 17:59 (CET)

Ik wil de passage schrappen maar volgens Fred ben ik juist een van de bronnen. Bizar. Vinvlugt (overleg) 27 dec 2017 23:21 (CET)
De detaillering van de onveiligheid is geen onzin, maar serieus bijgedragen door Pisanggoreng en door jou bevestigd en aangevuld. Het gebruik van het woord onzin vind ik daarom tamelijk beledigend richting Pisanggoreng, waarvoor je toch eigenlijk een verontschuldiging zou moeten geven. --FredTC (overleg) 28 dec 2017 03:53 (CET)
Excuses aanbieden aan iemand die nog nooit aan dit project heeft bijgedragen vind ik wel een originele invalshoek, net als het overleg zoeken met diegene, iets dat De Wikischim pas voorstelde. Nogmaals: stellen dat héél Tilburg-West (weet je hoe groot dat is?) en Tilburg-Noord onveilig zouden zijn op basis van, ja, wat eigenlijk, is in mijn ogen onzin. Dat ik stelde dat er in Tilburg-Zuid ook wel wart slechtere wijken te noemen zijn, en dat dan meteen op willen nemen in dit artikel, vind ik ook onzin. Ik snap niet waarom het zo ingewikkeld is om voor iets dat jij, ik en Pisanggoreng helemaal niet "zelf" kunnen weten, een bron te vragen. Jij roept dan dat ik iets moet lezen waarin staat dat het hier geen Wikipedia is, maar dat is toch geen vrijbrief om dingen te gaan toevoegen waarvan we helemaal niet weten of het wel zo is? Ik snap dat ik geen bron hoef te geven voor het feit dat er ergens een nieuw eetcafé is geopend en dat je daar tegen betaalbare prijzen goed kunt eten, maar veiligheid kunnen jij en ik niet zelf vaststellen, toch? Vinvlugt (overleg) 28 dec 2017 11:08 (CET)
Terugkeren naar de pagina "Tilburg".